Boekingsinformatie

 
Uitzonderingen daargelaten, is dit de gehanteerde procedure door huiseigenaren.

*Kijk bij de beschikbaarheid of een huis vrij is in de door U gewenste periode.
*Maak een (telefonische) reservering via de contact gegevens bij een accommodatie.
*Boek een vlucht indien U niet met de auto gaat.
*Stuur het boekingsformulier, wat U na de telefonische reservering ontvangen heeft, getekend terug.
*Aanbetaling bij boeking 50%, het restant 4 weken voor vertrek te betalen.

n.b. Zorg voor een annuleringsverzekering voor de huishuur EN voor een reisverzekering !
Wij maken regelmatig mee dat mensen zonder verzekering in ernstige (financiële) problemen komen door een onvoorziene gebeurtenis.

Algarve.nl
Deze site bestaat al meer dan 12 jaar en biedt een platform waar privé huiseigenaren hun accommodatie kunnen presenteren.
Algarve.nl is niet verantwoordelijk voor boekingen, en wij zijn dan ook geen reisbureau.
Gegevens op deze site worden aangeleverd door de huiseigenaren.
Wij nemen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, correctheid van gegevens, foto's, etc.

Huiseigenaren dienen direct, via de contact gegevens, vermeld bij de accommodatie, benaderd te worden.

Disclaimer
Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.
Algarve.nl streeft ernaar dat de te verkrijgen informatie, waarnaar wordt verwezen en waarin Algarve.nl als portal fungeert zo volledig en juist mogelijk is.
Daarentegen kan Algarve.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt.
Algarve.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende informatie, aangeboden of verwezen content.
Specifiek kan Algarve.nl op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud, en de mogelijke gevolgen van de inhoud van deze website, welke is toegevoegd door de bezoekers of huiseigenaren op deze site.
Algarve.nl tracht wel ervoor te waken dat de inhoud op een ethische en maatschappelijk verantwoorde wijze wordt vermeld.
Indien dit, naar de mening van Algarve.nl, niet of onvoldoende het geval is, dan heeft Algarve.nl het recht om de betreffende bijdrage te verwijderen, zonder opgaaf van reden, zonder discussie en zonder hierover verantwoording hierover af te leggen.
Algarve.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van deze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade is ontstaan.
Alhoewel wij deze website met de grootste zorg hebben samengesteld, bestaat de mogelijkheid, dat omschrijvingen, prijzen, etc. niet correct zijn opgenomen.
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijswijzigingen voorbehouden.

Copyright

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Overig
De website's Algarve.nl, Carvoeiro.nl & Ferragudo.nl zijn onderdeel van
Original Source, LDA
NIPC: 509407315
En worden onderhouden door Jos Zents.
Adres:  
Apartado 1115
8400-909 Carvoeiro LGA
Portugal
Postbus 347
6700 AH Wageningen
Nederland
Telefoon: (+351) 92 600 60 60
Email: info@algarve.nl
 

Home | Naar boven